Abonneer je op onze nieuwsbrief , bestel en ontvang een gratis mason jar!

Jij vraagt, onze co-founder Piran antwoordt

Duurzaamheid bij KoRo

Is KoRo echt duurzaam?

Waarom gebruikt KoRo plastic verpakkingen?
Wat doet KoRo voor een beter milieu?
Waarom verkopen jullie ook niet-biologische producten?

We vroegen jullie wat jullie het liefste willen weten rondom duurzaamheid bij KoRo en vroegen het vervolgens aan onze co-founder Piran. Op deze plek beantwoordt hij jullie meest gestelde vragen over duurzaamheid. We beginnen met de belangrijkste doelen die we nastreven bij KoRo:

Wij bij KoRo willen...

Verpakkingsafval verminderen

Onze grootverpakkingen vormen een groot deel van onze identiteit. Naast dat onze grote maten jou lekker lang zoet houden, minimaliseren we op deze manier bovendien plasticverspilling in vergelijking met wanneer we conventionele, kleinere verpakkingen zouden gebruiken.

Slimme handelsroutes

Producten worden vaak de hele wereld over vervoerd voordat ze uiteindelijk in je voorraadkast belanden. Bij KoRo houden we van korte leveringsketens. Zo besparen we op transportkosten en verminderen we de impact op het milieu.

Voedsel redden

Voedselverspilling is een echte milieuzonde. Bij KoRo willen we daar iets aan doen. Daarom zorgen we ervoor dat voedsel niet zomaar weggegooid wordt als de houdbaardheidsdatum dichterbij komt, of zelfs al verstreken is. In sommige gevallen bieden we deze producten gewoon nog aan, en in ruil daarvoor betaal jij voor de zelfde KoRo-kwaliteit lagere prijzen.

Vragen over leveranciers/producenten

Piran: Wij snappen dat je geïnteresseerd bent in de oorsprong van onze producten en dat die idealiter op de producten wordt vermeld. Het feit dat dit nog niet het geval is, is te wijten aan het proces hierachter. De landen van herkomst van onze producten variëren regelmatig, afhankelijk van waar onze leveranciers de producten vandaan halen. Een etiket veranderen is niet zo gemakkelijk onze huidige software is niet bijzonder flexibel. Het drukken van de oorsprong op onze etiketten is echter wel een project bij KoRo. Daartoe willen wij begin 2022 overschakelen op nieuwe software, die het mogelijk zal maken deze informatie flexibel te wijzigen. Op onze website kun je nu al alle informatie zien over de herkomst en de biologische certificering van de producten.

Piran: We werken met verschillende leveranciers met verschillende certificeringen. Zelf zijn wij IFS (Internationale Uitgelichte Standaard) gecertificeerd. Wij werken voornamelijk met leveranciers die voldoen aan de GFSI norm (Global Food Safety Initiative), omdat dit gelijkwaardig is aan de IFS. In uitzonderlijke gevallen werken wij echter ook samen met partners die niet aan de GFSI-norm zijn onderworpen. Op grond van onze certificering zijn wij in dergelijke gevallen verplicht de niet-gecertificeerde landbouwers onafhankelijk te controleren. Daartoe moeten de leveranciers een HACCP-concept (risicoanalyse en kritische controlepunten) voorleggen, en voeren wij ook een risicoanalyse uit. In het HACCP-concept geven de leveranciers aan hoe zij de risico's inschatten en wat zij doen om de risico's te beperken. Een risico kan bijvoorbeeld zijn dat glas versplintert bij het vullen van producten in glazen recipiënten. Een risicoanalyse van onze kant kan bijvoorbeeld inspecties of laboratoriumtests direct op de landbouwbedrijven omvatten. Dit jaar alleen al hebben we 17 laboratoriumanalyses laten uitvoeren.

Piran: In het algemeen vragen wij alle potentiële leveranciers of zij en hun onderleveranciers voldoen aan de minimumarbeidsnormen en de fundamentele arbeidsnormen van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie). Daarbij gaan we er in eerste instantie vanuit dat onze leveranciers eerlijk zijn. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie die ons door de leverancier wordt verstrekt 100% correct is. Het certificeringsbedrijf van de GFSI is verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de certificeringsrichtlijnen. Er zijn bepaalde producten die wij van importeurs moeten kopen, omdat wij niet in staat zijn voldoende hoeveelheden rechtstreeks bij de producenten aan te kopen. In deze gevallen beschikken de importeurs over alle nodige certificeringen, maar hebben wij geen 100% inzicht in hun toeleveringsketens. Om deze situatie in de toekomst te voorkomen, streven wij naar nog directere bevoorradingskanalen en streven wij als bedrijf naar nog meer inzicht in de herkomst van de producten en naar vergaring van meer informatie over de teeltomstandigheden ter plaatse. Een voorbeeld is de ondoorzichtige toeleveringsketen voor cashewnoten. De markt wordt gedomineerd door een paar zeer grote cashew-krakers (verwerkers) uit Vietnam die de ruwe cashewnoten zeer goedkoop uit Afrika kopen en kraken. De exporteurs doen zeer geheimzinnig over het exacte proces van het kraken van de ruwe cashew. Wij kijken al enige tijd naar alternatieve bevoorradingsketens en zijn bezig biologische cashewnoten te betrekken van projecten in Afrika. Dit vereist veel knowhow en geduld. Deze cashewnoten zullen echter veel duurder zijn wegens hun biologische kwaliteit en door het omzeilen van grote verwerkers. In de toekomst willen we beide opties in onze winkel aanbieden (biologisch rechtstreeks geïmporteerd uit Afrika en niet-biologisch geïmporteerd uit Vietnam), omdat we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot kwaliteitsvoeding. Er is immers geen verschil in de kwaliteit van de producten.

Piran: Wij willen jou een grote verscheidenheid aan producten aanbieden en importeren daarom ook goederen met langere transportroutes. Ons productassortiment hangt ook in grote mate af van de vraag - wij willen jou immers bieden wat je wilt. Jouw koopgedrag is dus van grote invloed op ons productaanbod. Wij proberen je echter ook alternatieven aan te bieden met korte transportroutes. Of dit mogelijk is, hangt af van het product en de leverancier. Voor ons komen kwaliteit en goede smaak op de eerste plaats. Om dit te garanderen, moeten wij soms onze toevlucht nemen tot invoer uit verre landen. Er zijn ook producten die eenvoudigweg niet in de EU kunnen worden geteeld, zoals mango's of kokosnoten. Maar zoals je weet, vertrouwen wij op korte bevoorradingsketens die de handel vereenvoudigen en dus ook besparen op transportroutes en -kosten. Wij kopen onze producten bijvoorbeeld rechtstreeks bij het leveringsbedrijf en laten de producten daar verpakken, zodat het product rechtstreeks in ons magazijn aankomt.

Vragen over verpakkingen

Piran: Onze prioriteit is dat de producten veilig bij jou thuis aankomen. De verpakking moet het voedsel goed beschermen; in het jargon heet dit "optimaal barrièrevermogen". Indien dit niet het geval is, zal het product sneller bederven en in het ergste geval zul je het moeten weggooien. Uit een studie Studie uit 2020 blijkt dat verpakkingen vaak helpen om voedselverspilling tegen te gaan door hun beschermende functie. Als dit het geval is, is het "milieuvoordeel" van vermeden afval gewoonlijk 5 tot 10 maal hoger dan de "milieukosten" van de verpakking1. Ons doel is dan ook onze verpakkingen te optimaliseren voor een maximale voedselveiligheid en een verlenging van de minimale houdbaarheidstermijn. In veel gevallen voldoen alleen plastic verpakkingen aan deze eis. Noten, bijvoorbeeld, zijn zeer vet en zouden in korte tijd door papieren verpakkingen heen vetten en deze beschadigen. In tegenstelling tot zijn slechte reputatie is plastic niet noodzakelijk de minst duurzame verpakkingsoptie. In feite wordt plastic pas een gevaar wanneer het in het milieu terechtkomt. 90% van onze producten wordt thuis verbruikt en komt dus bij het huishoudelijk afval terecht, zodat ze achteraf kunnen worden gerecycleerd. In dit geval zouden verpakkingen die zijn gemaakt van een combinatie van papier en aluminium veel moeilijker te recycleren zijn omdat het om een composietmateriaal gaat. Zoals je ziet, is dit een zeer ingewikkelde kwestie waarbij we alle omstandigheden onder de loep moeten nemen om de optimale oplossing te vinden. In ieder geval kun je er zeker van zijn dat we zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal gebruiken, al was het maar uit kostenoverwegingen. Als je meer wilt weten over verpakkingen, luister dan naar onze KoRo Podcast. Daar bespreken we alle mythes en feiten over verpakken bij KoRo.

Piran: Onze verpakking is noch recycleerbaar, noch composteerbaar. Als levensmiddelenbedrijf zijn wij, zoals jij je kunt voorstellen, onderworpen aan strikte richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid van verpakkingen. We kunnen niet gemakkelijk gerecycleerd plastic afval gebruiken voor verpakkingen die met levensmiddelen in aanraking komen. Wij zijn ons er echter ook van bewust dat wij het thema plasticrecycling nader kunnen bekijken. Wij willen dit idee in de toekomst samen verder uitwerken.

Piran: Om ervoor te zorgen dat onze verpakkingen voldoen aan de hoge eisen inzake voedselveiligheid, moeten wij werken met stabiele materialen. Zowel elasticiteit voor plaatsbesparend transport als stijfheid voor bescherming van het product moeten in gelijke mate aanwezig zijn om de levensduur van onze verpakkingen te garanderen. Om dit te bereiken gebruiken wij een kunststofcombinatie van PE en PET, speciaal voor onze stazakken. Als algemene regel geldt dat alleen monoplastic voor 100% kan worden gerecycleerd. Composietkunststof kan vanwege zijn eigenschappen alleen worden "gedowncycled" - dit betekent dat de herverwerking niet overeenkomt met de oorspronkelijke kwaliteit en dat er een devaluatie plaatsvindt (bijvoorbeeld sportvloeren voor speelplaatsen of sporthallen worden ervan gemaakt). In onze podcastaflevering over het onderwerp verpakkingen vind je meer boeiende achtergrondinformatie over het duurzame gebruik van plastic verpakkingen.

Piran: Deze vraag beantwoorden is niet zo gemakkelijk - zo niet onmogelijk. Omdat de term duurzaamheid niet eenduidig is gedefinieerd. Aan welke eisen moet een duurzame verpakking voldoen? Een belangrijke regel op het gebied van duurzame verpakkingen is dat composietmaterialen (bijv. composieten van papier en aluminium of papier en plastic zoals Tetrapacks) zeer moeilijk te recyclen zijn omdat de materialen aan elkaar zijn gelijmd. Verpakkingen uit één materiaal zijn altijd gemakkelijker te recyclen. Bij de beoordeling van de duurzaamheid van een verpakking zijn het product dat het bevat en de nuttige levensduur van de verpakking na het vervoer de meest relevante factoren. Het is duidelijk dat elke verpakking haar eigen individuele optimum heeft. Hoewel papier gemakkelijk te recycleren is, is het meestal niet dicht of stabiel genoeg voor voedsel. Verpakkingen zoals plastic zijn daarentegen zeer licht en besparen op transportkosten. Glas veroorzaakt aanzienlijk meer transportkosten dan plastic of papier, maar presteert toch beter in termen van levenscyclusanalyse1 bij langdurig gebruik (we hebben het over glas dat tot 30 keer wordt gerecycleerd). De productie van aluminium blikjes vergt veel energie, maar de recycleerbaarheid van aluminium is beter. Er is dus geen definitief en overkoepelend antwoord voor de meest duurzame verpakking. Het is veel belangrijker om voor elk product de mogelijke verpakkingen tegen elkaar af te wegen en individuele beslissingen te nemen, rekening houdend met alle relevante factoren (waaronder kwaliteitsbehoud, voedselveiligheid, kosten en duurzaamheid).

Piran: Duurzaam leven betekent niet noodzakelijk plastic-vrij leven. Plastic is een stabiel, licht materiaal en zeer geschikt om levensmiddelen zonder kwaliteitsverlies van A naar B te vervoeren - zolang de kans dat het in het milieu terechtkomt zeer klein is. Voor ons staat de voedselveiligheid van onze producten duidelijk op de voorgrond. Wij kunnen onze noten en gedroogde vruchten niet alleen in papier verpakken, omdat zij zeer vet zijn en de verpakking gemakkelijk zou kunnen worden beschadigd. Door een beschadigde verpakking kunnen ziekteverwekkende bacteriën het voedsel binnendringen; jouw producten zouden sneller bederven en je zou veel voedsel moeten weggooien. Plastic verpakkingen die in het reguliere afvalsysteem terechtkomen en gerecycled kunnen worden, kunnen dus ook een effectief middel tegen voedselverspilling zijn. Wij willen dat onze producten veilig, gezond en vers bij jou thuis aankomen. Zolang wij dit alleen in plastic verpakkingen kunnen garanderen, kunnen wij niet zonder plastic.

Piran: Wij weten dat je een zeker risico neemt wanneer je bij ons producten in bulkverpakkingen koopt waarvan je nog niet weet of zij je zullen bevallen. Daarom bieden wij je ook een selectie van onze producten in kleine formaten aan. Wij zijn niet dogmatisch over onze verpakkingsmaten en willen je toegang geven tot onze producten, zelfs als je geen grootverpakkingen wilt kopen. Onze individueel verpakte snacks zijn ontworpen voor mensen die veel onderweg zijn. Je kunt ze gemakkelijk meenemen en ervan genieten, waar je ook bent. We nemen de feedback van onze gemeenschap over onze individueel verpakte Energy Balls en de "twijfelachtige" extra kom ter harte. Daarom hebben we al geprobeerd om onze Energy Balls zonder schaaltje te produceren, maar we hebben veel klachten gehad over geplette Energy Balls, lekkende olie en meer. Wij werken al aan een betere oplossing om de Energy Balls met minder afval te kunnen verpakken. De kommen zijn trouwens al gemaakt van biologisch afbreekbaar (composteerbaar) bagasse. Dit is wat overblijft na het persen van suikerriet.

Vragen over onze producten

Piran: Nee, wij werken met in totaal ongeveer 200 leveranciers in Duitsland, Europa en ook daarbuiten. Waar de producten vandaan komen of zijn vervaardigd, is te zien in de productinformatie op de website.

Piran: De producerende landen variëren afhankelijk van het product. Wij kopen producten van over de hele wereld en kopen uiteindelijk daar waar wij de beste kwaliteit vinden. De exacte specificaties over herkomst en productie zijn te vinden op de respectieve productdetailpagina op onze website.

Piran: Nee. Hoewel een groot deel van onze producten reeds biologisch is geteeld of gecertificeerd, is een deel van onze portefeuille dat niet. Je kunt op onze website zien welke producten biologisch gecertificeerd zijn door "biologisch" in te vullen in het zoekveld of door op een van de tabbladen te klikken, bijvoorbeeld "ontbijt", en dan te filteren op "biologisch" in de eigenschappen. Dit zal je alle biologische producten in deze categorie tonen.

Piran: De belangrijkste reden hiervoor is gewoon de smaak: wij hebben zowel conventionele als biologische noten getest voor de notenpasta's die wij in conventionele kwaliteit aanbieden. Wij waren meer overtuigd door de smaak van de conventionele producten. In het geval van amandelen, bijvoorbeeld, hebben conventionele amandelen een veel mildere smaak omdat hun teeltgebied buiten Europa ligt. In de Europese teeltgebieden (Italië, Portugal, Spanje) is het aandeel bittere amandelen hoger, die verantwoordelijk zijn voor de bittere smaak als gevolg van de sporen blauwzuur die zij bevatten. Een andere reden om onze notenpasta's niet in biologische kwaliteit aan te bieden, is het aanzienlijke prijsverschil. Zolang we concurrerend blijven met producten in biologische kwaliteit, bieden we ze aan. Het verschilt van product tot product. Wij zijn geen bedrijf dat alleen biologische producten aanbiedt en wij willen voor elk budget kwaliteitsvoeding aanbieden - daarom kiezen wij voor sommige producten voor de conventionele en dus goedkopere optie.

Momenteel kopen wij ongeveer 65% van onze producten rechtstreeks bij fabrikanten of producenten in. Voor de overige 35% werken wij samen met importeurs en groothandelaars.

Piran: Hoe kleiner de ingekochte hoeveelheden, hoe meer we een beroep moeten doen op groothandelaars of importeurs, omdat we als bedrijf nog niet groot genoeg zijn om altijd rechtstreeks in te kopen in het land van oorsprong of bij producenten. Importeurs bundelen bijvoorbeeld de hoeveelheden en maken zo een efficiënt transport vanuit het land van herkomst mogelijk, wat uiteindelijk een besparing oplevert voor de logistiek. Als wij producten bij groothandelaars inkopen, slaan wij de stap van het bedrukken en ontwerpen van de verpakking over, wat ook kosten, transportafstanden en verpakkingsafval bespaart. Sommige van onze producten kopen wij echter al rechtstreeks in, bijvoorbeeld onze mango's van particuliere boeren in Burkina Faso. Het aandeel van de producten die wij rechtstreeks van producenten of fabrikanten kopen, neemt elk jaar toe met onze omvang en het volume dat wij kopen, en daarmee ook onze transparantie binnen de toeleveringsketens. Ons verklaarde doel is om alle producten te verticaliseren naar de oorsprong en zo maximale transparantie te creëren.


Piran: We weten dat veel potentiële klanten zeer terughoudend zijn om grote pakketten online te bestellen zonder de producten eerst te kunnen testen. Daarom wilden we de mogelijkheid creëren om KoRo offline (vaak in kleinere formaten) in de winkel te leren kennen. Kleinere verpakkingen en snacks, maar ook onze eigen creaties zoals de dadel-hazelnootcrème zijn hier zeer geschikt voor. Zo kunnen onze klanten eerst in een klein formaat uitproberen wat KoRo inhoudt, voordat ze online grote verpakkingen bestellen. En dat kan soms het duurzamere alternatief zijn. Voordat een enkele dadel-hazelnootcrème zijn weg naar uw huis vindt, leveren wij de potten in grote trays af op de plek waar u toch al boodschappen doet. Minder bezorgroutes betekent minder klimaatschadelijke CO2-uitstoot.

Piran: Wij willen niemand vertellen wat hij/zij moet kopen of hoe hij/zij moet eten. Ons assortiment omvat daarom een breed scala aan vegan - maar ook niet-veganistische - producten. Ons doel is om producten van hoge kwaliteit aan te bieden tegen eerlijke prijzen.

Piran: In 2021 hebben wij 30-50 ton plastic bespaard door bulkverpakkingen te gebruiken en handelsstadia over te slaan ten opzichte van de detailhandel. Voor 2022 zijn we van plan om meer dan 100 ton plastic te besparen. Door het verkorten van de transportroutes en het overslaan van handelsstadia voor het merendeel van onze producten, genereren wij een lagere CO₂-uitstoot. Het vulmateriaal voor onze verpakkingen is gemaakt van gerecycled materiaal en wij evalueren voortdurend alternatieve verpakkingsopties voor onze producten. Wij bieden een bijna uitsluitend vegetarisch/veganistisch assortiment aan en zullen vanaf 2022 de eerste onverpakte stations bij individuele detailhandelspartners met onze producten uitrusten. Wij willen ons echter niet op de markt zetten als een duurzame detailhandelaar. Wij willen onze producten voor veel consumenten beschikbaar maken tegen eerlijke prijzen en zijn ervan overtuigd dat de verkoop van veel producten met een klein duurzaam aspect ook een duurzaam effect kan hebben. Meer duurzaamheid betekent voor ons vooral het creëren van radicale transparantie in ons handelen en het openlijk communiceren van interne beslissingen. We staan echter ook altijd open voor kritiek, ideeën of opmerkingen en willen dit jaar samen met alle medewerkers een nieuwe visie voor KoRo uitwerken.