Recht op annulering

Instructies om te annuleren

Consumenten hebben 14 dagen het recht om te annuleren.

Recht om te annuleren

Je hebt het recht om dit contract te annuleren binnen 14 dagen zonder redden op te geven.

De annuleringstermijn verloopt na 14 dagen vanaf de dag dat jij, of een derde in jouw naam, het product ontvangt.

Om gebruik te maken van het recht om te annuleren, moet je ons informeren (KoRo Handels GmbH, Zehdenicker Strasse 21, 10119 Berlin, service@koro-shop.nl, Deutschland, Phone: 030 27978641) of je besluit het contract te beëindigen door middel van een brief (post, fax of e-mail). Je kan het formulier onderaan deze pagina invullen, maar dat is niet verplicht.

Om de deadline te halen is het voldoende om aan te geven dat je gebruik wilt maken van het recht om te annuleren voor de annuleringsperiode verlopen is.

Gevolgen van annulering

Als je dit contract opzegt, vergoeden wij alle betalingen die je van ons hebt ontvangen, inclusief de kosten van de bezorging (behalve de extra kosten die onstaan als je voor een andere type levering kiest dan de goedkoopste standaardtype levering aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij geïnformeerd zijn over uw beslissing om dit contract te beëindigen. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat je voor de eerste transactie gebruikt hebt, tenzij je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zult u geen kosten oplopen als gevolg van deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Je zult de goederen terugsturen of aan ons overdragen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je de annulering van dit contract meedeelt aan ons. De deadline is voldaan als je de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen verstreken is. Je moet de directe kosten van het terugzenden van de goederen dragen. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik, anders dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Annuleringsformulier

( Als je het contract wilt annuleren, vul dan onderstaand model in en stuur het naar ons op)

– Aan KoRo Handels GmbH, Zehdenicker Straße 21 , 10119 Berlin, service@koro-shop.nl, Deutschland

– Ik /wij[*] laten weten dat ik /wij[*] mijn/ons[*] contract van aankoop van de volgende goederen/levering[*] van volgende service beëindig(en).

– Bestelt op[*] / ontvangen op[*]

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en)

– Datum

[*] Verwijderen wat niet van toepassing is

 

Speciale opmerking

Als u dit contract via een lening financiert en later intrekt, bent u niet langer gebonden aan de leningovereenkomst, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. Dit is vooral aan te nemen als wij uw geldschieter zijn of als uw geldschieter deze gebruikt om onze deelname te financieren. Als de lening al door ons is ontvangen op het moment dat de herroeping van kracht wordt, zal uw geldschieter in relatie met u handelen met betrekking tot de juridische gevolgen van de herroeping of de teruggave van onze rechten en verplichtingen onder het gefinancierde contract. Dit laatste is niet van toepassing als de onderhavige overeenkomst betrekking heeft op de verwerving van financiële instrumenten (zoals effecten, deviezen of derivaten). Als u een contractuele verbintenis zoveel mogelijk wilt vermijden, maakt u gebruik van uw herroepingsrecht en herroept u ook de leningsovereenkomst, als u ook een herroepingsrecht hebt.


Het annuleringsbeleid is opgesteld door de Legal Text Generator in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Advocaten.

BELANGRIJK NIEUWS

* Persoonlijke gegevens worden niet doorgespeeld naar derde partijen, opzeggen kan ten alle tijden