🗓 17-05-2022 👤 Daniel Kundt

Waarom KoRo juist nu veel prijzen verlaagt

Rond de 600 producten bieden wij vanaf vandaag tegen een lagere prijs aan, terwijl ongeveer 350 producten stijgen in prijs. Dit betekent dat het totale aanbod gemiddeld iets goedkoper zal zijn (in Nederland zijn de prijzen -0,54% gunstiger, in België -1,34% gunstiger). Waarom we dit doen en hoe dit past in de huidige marktsituatie, waarin veel dingen juist duurder worden, kun je hier lezen.

Waarom KoRo juist nu veel prijzen verlaagt

Regelmatige prijsaanpassingen voor eerlijke prijzen

Prijsaanpassingen maken deel uit van de gebruikelijke operationele activiteiten bij KoRo. In tegenstelling tot veel webshops en winkelketens, die de prijzen vaak zo lang mogelijk constant willen houden, houden wij bij KoRo hier graag een grote mate van flexibiliteit aan. Dit betekent dat wij onze prijzen op gezette tijden herzien en aanpassen aan de huidige marktomstandigheden. Het doel is onze klanten te allen tijde de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding te bieden. Als bijvoorbeeld de grondstoffen goedkoper worden, kunnen wij dit voordeel rechtstreeks aan onze klanten doorgeven. Wij hoeven geen rekening te houden met mogelijke prijsstijgingen in de toekomst, maar hebben de vrijheid de prijzen alleen te verhogen wanneer dat echt noodzakelijk is, inclusief uitleg waarom.  

Via onze prijsgrafiek op de productdetailpagina kun je ook op elk moment de verschillende prijsaanpassingen in het verleden op transparante wijze volgen. Transparantie en eerlijkheid behoren tot de fundamentele waarden van KoRo!

De huidige prijsaanpassing is dus een heel normale zaak, maar wij willen je deze keer graag meenemen achter de schermen. Dit doen we vooral omdat we de meeste prijzen verlagen - wat op het eerste gezicht een beetje ongewoon lijkt in de huidige marktsituatie, waarin veel levensmiddelen duurder worden.

 Hoe werkt de prijsbepaling bij KoRo in het algemeen?

Wij hebben in het verleden al eens in detail uitgelegd hoe wij bij KoRo de prijzen vaststellen, maar je bent welkom om hier een kijkje te nemen voor de details. De twee wiskundigen van KoRo hebben de onderliggende slimme formules bedacht. Als niet-wiskundige zal ik kort samenvatten wat de belangrijkste factoren voor onze prijzen zijn:

 1. De basis voor de verkoopprijs is onze aankoopprijs of onze productiekosten. Als onze aankoopkosten stijgen, zal ook de verkoopprijs stijgen.
 2. Bovendien kijken wij altijd naar de goedkoopste vergelijkbare concurrenten en vergelijken ons daarmee, om ervoor te zorgen dat wij op elk product zo mogelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen bieden.
 3. Naast de inkoopkosten zijn er natuurlijk nog andere kosten verbonden aan de verkoop van de producten (bijv. logistieke kosten - nee, helaas dekken de verzendkosten deze niet), kosten voor Paypal, Klarna en Co, huur en, last but not least, mijn salaris - en dat van mijn collega's. Daarom stellen we minimummarges vast die we met de producten moeten halen om KoRo draaiende te houden.

Deze factoren worden vervolgens gebruikt om de prijzen van onze producten te bepalen (→ Details).

Waar komt de huidige prijsaanpassing vandaan?

In de huidige marktsituatie zien wij de inkoopkosten in het algemeen (factor 1) - en de prijzen van de concurrenten (factor 2) in feite stijgen. Dit zou erop kunnen wijzen dat ook onze verkoopprijzen stijgen. Waarom dalen de meeste prijzen dan toch vraag je je af?

KoRo is in de loop der tijd steeds groter geworden dankzij gestaag stijgende verkoopcijfers. Ook al zijn wij nog steeds een betrekkelijk kleine vis op de Nederlandse, Belgische, en Europese levensmiddelenmarkt, toch kunnen wij bepaalde schaalvoordelen realiseren. Zo neemt het aandeel van de vaste kosten (bv. huur, verzekering, personeelskosten) per individuele bestelling af naarmate wij groter worden (studenten bedrijfskunde leerden dit in hun eerste semester onder de term "degressie van de vaste kosten") en door grotere hoeveelheden kunnen wij gunstiger contracten bedingen, bv. met betalings- en verzend dienstverleners, en normaliter ook gunstiger prijzen bedingen bij leveranciers.

Dit stelt ons nu in staat de minimummarge (factor 3) te verlagen en dit voordeel door te geven aan onze klanten.

We hebben dus tegenovergestelde effecten: Enerzijds de stijgende grondstofprijzen en de veranderende prijzen van de concurrenten, anderzijds een lagere minimummarge. Afhankelijk van hoe sterk de desbetreffende effecten voor een individueel product zijn, stijgt of daalt de productprijs (of blijft deze soms ongewijzigd). Over de hele productenlijn is er sprake van een lichte prijsdaling, wat wij gezien de algemene stijging van de voedselprijzen als goed nieuws beschouwen voor onze klanten.


Een blik in onze glazen bol: wat zal de volgende prijsaanpassing brengen?

Onze missie om voor alle producten de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding te bieden, zal ook in de toekomst onveranderd blijven. Onze krappe marge berekening maakt het noodzakelijk de prijzen regelmatig te herzien, vooral in het huidige moeilijke marktklimaat. Wijzigingen in de aankoopkosten zullen daarom ook in de toekomst op korte termijn worden verrekend, evenals besparingen in ons kostensysteem. Natuurlijk hangt dit ook af van de verdere ontwikkeling en groei van KoRo. In dit opzicht is het voor ons momenteel moeilijk te voorspellen wanneer de volgende grote prijsaanpassing zal plaatsvinden en hoe deze globaal zal uitvallen.

Bijzonderheid buiten Duitsland: BTW-correctie

Buiten Duitsland zullen er ook prijsaanpassingen zijn als gevolg van de belasting over de toegevoegde waarde/omzetbelasting.

Wat de BTW in jouw land te maken heeft met onze prijsaanpassingen

Momenteel berekenen wij de prijzen altijd op basis van de Duitse BTW-tarieven. Concreet betekent dit dat onze producten in sommige landen iets goedkoper zijn, maar in andere ook iets duurder dan het respectieve nationale gemiddelde. Wij willen dit aanpassen en voortaan rekenen wij volgens de landspecifieke verkoopbelastingen. Natuurlijk hebben wij de belastingen in alle landen altijd correct betaald, alleen werden de prijzen voor de consument tot nu toe niet berekend op basis van de plaatselijke belastingen. De redenen hiervoor zijn vrij eenvoudig: Eerst en vooral willen wij voldoen aan de grote vraag naar onze producten voordat wij de prijzen aanpassen. Dit betekent dat wij gewoon de prijzen uit de Duitse winkel hebben genomen en ze hebben omgerekend in de desbetreffende munteenheden.

Door de voortdurende uitbreiding van ons team hebben wij nu voldoende capaciteit om onze berekening aan te passen, die nu ook de concurrerende prijzen voor elk land afzonderlijk omvat - omdat wij vanaf nu ook rekening kunnen houden met de prijzen van de concurrenten. Wat betekent dat concreet voor jou?

Bovenal betekent dat dat de prijzen eerlijker worden verdeeld, want in sommige landen waren onze producten aanzienlijk duurder dan het nationale gemiddelde en dus niet voor alle klanten toegankelijk - hoewel dit een van onze topprioriteiten is. Vanaf nu zullen de prijzen in landen met hoge BTW-tarieven, waaronder bijvoorbeeld Denemarken en Zweden, enigszins stijgen. In landen als Frankrijk en Italië zullen de prijzen gemiddeld gelijk blijven; hier zullen de prijzen slechts per product veranderen, omdat de BTW daarvoor verschillende producten zeer verschillend kan zijn. Zo worden dranken in sommige landen tegen een verlaagd tarief belast en in andere tegen het volle tarief.

Wij willen dit graag illustreren met een productvoorbeeld, onze biologische Matcha Mizu. Op basis van een Duits BTW-tarief van 7 % en een nettoverkoopprijs van 12,15 €, is de verkoopprijs 13 €. In Frankrijk daarentegen bedraagt het BTW-tarief 10 %. Tot dusver hebben wij in de prijs geen rekening gehouden met dit verschil; in de toekomst zal een prijs van afgerond € 13,5 worden berekend op basis van het belastingtarief (+3,85 %). Hier is een overzicht:

 • Frankrijk: + 3,85 %
 • Nederland: + 0 %
 • Italië: + 7 %
 • Spanje: + 3,85 %
 • Zweden: + 11,5 %
 • Engeland: - 10 %
 • België: + 0 %

In het geval van ons tweede voorbeeld, biologisch cranberrysap, is de situatie enigszins anders, aangezien de belastingen per product in elk land heel verschillend kunnen zijn. Hier bedraagt het belastingtarief in Duitsland 19%, maar in Frankrijk slechts 5,5%. Als gevolg daalt de prijs in Frankrijk aanzienlijk.

 • Frankrijk: -11 %
 • Nederland -9 %
 • Italië: + 6,7 %
 • Spanje: -7 %
 • Zweden: -2,2 %
 • Engeland: - 3 %
 • België: -15,56 %

Je kunt de prijsgeschiedenis van elk product volgen onder het tabblad "Statistieken". Wij willen je er echter op wijzen dat wij om technische redenen momenteel de prijsontwikkeling alleen in de Duitse shop kunnen weergeven, in de desbetreffende nationale valuta van de geselecteerde winkel. Wij werken eraan om in de toekomst de prijsontwikkeling voor elk land weer te geven.

Buiten Duitsland, houdt prijsaanpassing dus niet alleen de "markt gestuurde" aanpassing van de prijzen in, maar ook de aanpassing van de juiste BTW, die, afhankelijk van het product, tot zeer uiteenlopende resultaten kan leiden.

Wij hopen dat we je een transparant inzicht hebben kunnen geven in ons prijsbeleid en de komende wijzigingen. Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier.